Methode van Keith Johnstone

Keith Johnstone (1933) ontwikkelde een vorm van improvisatietheater die nu is door ontwikkeld tot theatersport. In theatersport worden improvisatie-oefeningen in een voorstellingsformat gegoten.

Oorspronkelijk was Johnstone docent in een wijk die vooral was bevolkt door lagere sociale klassen. In deze wijk woonden veel kinderen met leer- en gedragsproblemen. Het onderwijssysteem was vooral gefocust op het belonen van het goede en het afstraffen van het maken van wat het systeem als fout betitelde.

Johnstone ontwikkelde een onderwijsvisie die was gebaseerd op het stimuleren van fantasie en het belonen van het durven nemen van risico. Faalangstige kinderen leerden door het doen van in eerste instantie zinloos lijkende spellen zeer belangrijke sociale vaardigheden. Het bleek dat dit het onderwijsklimaat in de klassen goed deed.

Het gevolg was dat kinderen die ogenschijnlijk waren afgeschreven door het onderwijssysteem opbloeiden en waanzinnige kwaliteiten en capaciteiten bezaten. Johnstone wist deze met zijn methode aan te boren.